NUTOPIA konkurrence i Ørestaden Sivegade

NU TOPIA 2012

Konkurrence forslag til humanisering af Sivegaden i Ørestanden lavet i samarbejde med Elle Klarskov Jørgensen NU.TOPIA

Hovedide : Et Åbent Dynamisk Forum i fremtidens byrum. Vores ide er at give fysisk plads til debat: To Poster pladser etableres i Sivegaden. Vi vil have en debat imellem brugere, beboere/rådgivere. Debatten får fysisk form, med to Poster pladser i hver ende af gaden, Poster pladserne skal forbinde fremtidens skole, Ørestads Gymnasium, V og M huset, VM bjerget, Porthuset og Bellahus med Københavns Energi.

Et åbent og nyt byrum som kun kan forbliver dynamisk og eksperimenterende hvis dannelsen af fremtidens byrum sker i et åbent Dynamisk forum i det faktuelle eksisternede fysiske rum. En Poster placeres, ved Ørestads Gymnasium og en ved Bella Centrets Metrostation.

Disse 2 POSTER PLADSER er fysiske rum der løbende kan kommenteres og ses samtidig med at forslag til nye tiltag debatteres, udarbejdes som skitser og billeder og sættes op.

De 2 Poster pladser etableres ved at bruge Metroens beton struktur som bærende Konstruktion.

Poster plads nr.1 har format a 7 X 20 meter, h 5-6 m. Poster plads nr. 2. 5×8 m h 5-6 m. IDE Nedslags punkter er : A +B+C+D+E+F+G+H+I

 

A : Nytte haver placeret som et midlertidige anlæg på de 2 midlertidige parkeringspladser. Hver havelejer laver sin helt egen have. Der ved opstår der et fantastisk ”tæppe” der er forskelligt år for år. Haven har ingen hække, så man kommer automatisk til at snakke sammen og opleve alt hvad der foregår. De små redskabs hytter kan indeholder folks redskaber både til jordbrug og kaffebrug. 200 nyttehaver med 60 redskabs hytter, der er 3 jordlejere om hver hytte. Til haveanlægget er tegnet en prototype på et Cirkelrundt redskabs hytte med Cirkelrund Dør. Haverne er i to størrelser 50m2 og 70m2.( matrikel nr 345+ 309+346)

A nyttehaver B redskabs hytte

C : Samtale Ø, En ø som ligger i kanalen med bænke til at sidde på Langt fra kan man se om der nogen man kan snakke med, den er så stor at man kan sidde 2 og 2 og snakke uden at dem overfor kan høre det. Den er så lille at man kan snakke medem der sidder overfor.

C samtaleø

D : Krokustæppe under Metrobanen.Et forårstæppe der skaber et midlertidigt sensuelt og visuelt rum under metroen, forandring i græsplænen i løbet af året skaber et brud på den lange lange Sivegade.

D krokus tæppe

E : Guldfisk, springvand og åkander der gør kanalen til en mere levende. kanalen

E guldfisk

 

F : En flydende rosenø, en eventyrhave Ikke til at komme ud på, hvad mon der er derude?

F en rosenø

G: Poster plads 1 og 2.

POSTERPLACE copyG Posterplads

 

H : Sivegade tæppe tidsbestemt installation.

 

H-Sivegadetæppe copy