Toldkammeret Kulturhuset Helsingør 2000

Formelle forgreninger

formelle-forgreninger-1

Jeg får den tanke, at jeg gerne vil udstille sammen med Niels Nedergård, Richard Mortensen, Bodil Nielsen og Niels Erik Gjerdevik. To afdøde og tre nulevende billedkunstnere. Jeg synes, vi har nogle klare berøringsflader indenfor maleriet. Intentionen er, at de fem kommer til at afspejle sider af maleriet, der ville være interessant at se i sammenhæng.formelle-forgreninger-2 At udstillingen vil have en vis vildskab over sig på trods af, at det maleri, vi beskæftiger os med, er meget kontrolleret. Kunsthistorikeren Marlene La Cour Rasmussen skrev blandt andet om udstillingen: Først og fremmest er der gang i den. Der er skruet op for farverne og tændt op under tumulten mellem flade og rum i myriader af former og modulationer. Øjnene danser rundt på lærrederne. De leder efter holdepunkter, strukturer og systemer. Ganske som kunsthistorikeren E.H.Gombrich hævder i sine teorier om sanseiagttagelsens grundlæggende væsen. I sin bog om ornamentkunstens formprincipper beskriver han menneskets medfødte drift mod at ordne det sete og opleve i gestalter og helheder. Gombrichs afsæt var den dekorative kunst med ornamenter som ledende element, men hans generelle kortlægning af nogle fundamentale virkninger og virkemåder i den visuelle kunst, kan godt bruges som en åbningsreplik i forhold til denne udstillings værker. For de fem kunstnere arbejder med et formelt maleri, der på mange måder netop udspiller sig i et felt mellem system og kaos.papir23 papir20 papir21 papir22