Rugvænget 2008-2010

Udsmykning i Ballerup.

total 1

total 2

Jeg fik den opgave at komme med et udsmykningsforslag til en plads i Ballerup.

Man ville gerne have et stykke kunst, der skulle også være børn involveret i udførelsen af kunstværket. Hvis man kunne skaffe pengene, så måtte det også gerne blive til en vandkunst, hvis man ikke skaffede pengene skulle det fungere uden vand.

Det var noget af en udfordring, jeg mener ikke at børn laver kunst, men at de laver nogle udtryk som har et helt andet refleksions udgangspunkt end ”voksen kunst” , børn arbejder meget i processen. Jeg løste opgaven på den måde at børnene står for en del og jeg står for en anden del af pladsen. Børnenes arbejder består af 200 betonfliser, hvor der på hver flise er et barn der har lavet et billede. Jeg valgt rammerne: fliser og mosaik. Jeg viste børnene eksempler på mosaikarbejder, og havde en model med af pladsen. Jeg lærte børnene hvordan de skulle gøre rent praktisk ,men de valgt selv hvordan deres flise skulle se ud ,og så kørte vi derud af.

P1070026

Fliserne er lagt som 8 bånd i vejbelægningen, strålende ud fra den halv kugle som er mit værk. Ud over at strukturen på pladsen var bestemt af mig så får jeg også børnenes og mit værk til at hænge sammen ved at vi bruger samme materialer.

Der løber vand ned over kuglen og bevægelsen af vandet og lyden som vandet frembringer, er med til at samle pladsen, jeg vil gerne opnå at pladsen fremstår som et selvstændigt rum.

Udsmykningen fra min sider er lavet som en farve eksplosion, da jeg synes at det var det omgivelserne havde brug for, jeg håber at stor og små vil hænge ud på den lille plads

P1070034

P1070008 P1070007 P1060990 P1060985 P1060979 P1060964 P1060959 P1060956 P1060951 P1060944 P1060935 P1060814 P1060798 P1030900 P1030899 P1030894 P1030878 P1030858 P1030845 P1030818 P1030817